» » » Visser's Nederlandsch-Indisch Vegetarisch Kookboek

Visser's Nederlandsch-Indisch Vegetarisch Kookboek

Visser's Nederlandsch-Indisch Vegetarisch Kookboek
Title: Visser's Nederlandsch-Indisch Vegetarisch Kookboek
Release Date: 2018-07-13
Type book: Text
Copyright Status: Public domain in the USA.
Date added: 27 March 2019
Count views: 75
Read book
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19
[Inhoud]

VISSER’S NEDERL.-INDISCH
VEGETARISCH KOOKBOEK. [3]

VISSER’S NEDERLANDSCH-INDISCH VEGETARISCHKOOKBOEK
WELTEVREDEN - AMERSFOORT
N.V. BOEKHANDEL VISSER & Co.
1911.

[5]

[Inhoud]

In 1909 reeds verscheidene maanden bezig aan desamenstelling van een degelijk Vegetarisch Kookboek voor detropen, dat tot dusverre niet bestaat, werd mijne aandachtgetroffen door de vraag no. 132 (in het blauwe gedeelte vanhet „Damesweekblad voor Indië” no.4, dd. 5 Aug. 1909), waarin gevraagd wordt naar zoo’nspecifiek Indisch Vegetariërsboek.

Toen was mijn besluit genomen en werkte ik stelselmatig door, tot ikaan een beproefd, volledig Vegetarisch kookboek het leven gaf en dat,naar ik hoop, in antwoord op bovenaangehaalde vraag, in vruchtbareaarde zal vallen, vooral omdat het vegetarisme in Indië, trouwensoveral, telkens meer aanhangers wint. Voor uitsluitend gebruik inIndië bestemd, wordt ook alles met versche kruiden bereid.Voor Holland eischt echter de toepassing een speciale kennis dergemalen en flauwer smakende specerijen, zoodat een onervaren kooksterveelal mistast in de verhoudingen die, ook onderling, tusschende specerijen, geheel anders worden; wèl het voornaamste bijalle bereiding.

Mijn bijzonderen dank betuig ik aan den Directeur en denBibliothecaris van het Koloniaal Museumte Haarlem, voor hunne gewaardeerde hulp en zeer belangrijkediensten.

’s Gravenhage, Zoutmanstr. 52.

1911. J. M. J. C. v. d. M. [7]

[Inhoud]

INHOUD.

       Blz.

Inleidend Woord       1

De vegetarischemenu’s        10

I. DeHollandsch-Indische vegetarische keuken.

A. Soepen(grondstoffen)        13

1Aardappelsoep14
2Bieten- ofkrootensoep14
3Boonensoep (br. enwitte boonen)14
4Bajem- ofspinaziesoep15
5Champignonssoep15
6Duitsch-Amerikaansche soep15
7Erwtensoep(katjang-idjoe-soep)16
8Groentesoep16
9Koolsoep17
10Linzensoep17
11Macaronisoep17
12Prei- enselderijsoep18
13Sesawiesoep[8]18
14Tomatensoep18
15Uiensoep18
16Uiensoep metroux19
17Vermicellisoep19

Zoetesoepen.

18Abrikozensoep19
19Bidarasoep20
20Chocoladesoep20
21Citroensoep20
22Karnemelksoep21
23Zoetezuringsoep21

B. Voorgerechten.

24Aardappelcroquetten22
25Bruineboonencroquetten22
26Witteboonencroquetten23
27Erwtencroquetten23
28Koolcroquetten23
29Koolcroquetten,gevuld met purée23
30Linzencroquetten23
31Pasteitjes,gevulde23
32Idem,idem24
33Eierpasteitjes24
34Rijstcroquetten25
35Schijngehakt, van gekookte aardappelen25
36Schijngehakt, van linzen (KatjangKòrò)25
37Spinazie- ofbajemcroquetten26
[9]

C. Eiergerechten.

38Zacht gekookteeieren26
39Hard gekookteeieren26
40Roereieren27
41Gebakkeneieren27
42Columbuseieren27
43Kampersteur28
44Omelet28
45Omelet metkaas28
46Fransche omelet(omelet met peterselie)28
47Spiegeleieren29
48Verloreneieren29
49Zwitserscheeieren29

D. Sauzen, Vla’s,Crêmes.        30

1e Warme sauzen.

50Botersaus30
51Geweldebotersaus30
52Bruinebotersaus30
53Wittebotersaus31
54Champignonsaus31
55Eiersaus31
56Kappertjessaus32
57Peterseliesaus32
58Tomatensaus32
59Uiensaus(witte)33
60Uiensaus(bruine) [10]33
61Zure saus33
62Stoofsauzen33

2e Koude sauzen.

63Mayonnaise34
64Tweedemayonnaisesaus34
65Saladesaus34

3e Zoete sauzen.

Vruchtensauzen.       34

66Aardbeiensaus35
67Abrikozensaus35
68Grenadinesaus (vanGrenadinesiroop)35
69Frambozensaus35
70Kersensaus35
71Pruimensaus35
72Frambozensaus35
73Guavesaus36
74Terra-Cottasaus36
75Pêle-mêlesaus36

4e Melksauzen.

77Amandelsaus37
78Citroensaus37
79Vanillesaus37

Vla’s.

80Bessenvla[11]38
81Citroenvla38
82Vanillevla39

Crêmes.

83Crême ofmelkvla39
84Crêmebrûlée39
85Sago-crême40
86Vanille-crême40

E. Groenten enplantendeelen.

87de Aardakker(Koemeli)40
88Aardeikels(Katjangsoorten)41
89Aardvruchten(obi)41
90Aardappels41
91Gebakkenaardappelen42
92Aardappelenpurée42
93Hutspotsoorten vanaardappelen (11 soorten)42
94Asperges43
95Andijvie(sesawie)43
96Bieten ofkrooten43
97Bieten met gedr.zure appelen43
98Bloemkool43
99Brusselslof ofcichorei44
100Boerekool(laboebladeren)44
101Bombayuien44
102Boonen44
103Bruine en witteboonen (katjang djògò)45
104Boonen(snij-) [12]45
105Doperwten45
106Jongedjagoengpitten (maïs)45
107Erwten encapucijnders46
108Knollen(lobak)46
109Kool46
110Koolrabi46
111Komkommers47
112Kropsla47
113Laboe47
114Liefdesappels oftomaten47
115Palmiet48
116Pepaja48
117Peulen (katjangkapri)48
118Postelein (krokotof gèllang)48
119Prinsesseboonen49
120Roode kool(blikgroente)49
121Selderij49
122Salade(stoof)49
123Schorseneeren49
124Spinazie(bajem)49
125Taugé50
126Walòh (degele pompoen)50
127Zuring50

F. Slaschotels.

128Aardappelsalade51
129Andijviesalade [13]51
130Boonensla52
131Koolsla52
132Komkommersla52
133Saladeitalienne52
134Saladevariée52
135Taugésla53
136Salade(gewone)53
137Tomatensla53
138Palmietsla54
139Vruchtensla54
140Zwitserschesla54

G. Gestoofdevruchten, compôtes en moezen.

1. Gestoofde vruchten.

141Abrikozen(Gedroogde)55
142Pruimen(idem)55
143Ananas(stoof)55
144Gestoofdeappeltjes55
145Gestoofde bananen(pisang)56
146Blimbing assemstoof56
147Gestoofdedjamboes56
148Gendaria,gestoofde56
149Pepaja,gestoofde57
150Ramboetans,gestoofde57
151Tjeriméj,gestoofde56
152Woenie,gestoofde57
1532.Compôtes58
[14]

3. Moezen.

154Advocaat,rauw58
155Kawèsta,rauw,,58
156Zuurzak,rauw,,59
157Tamarinde moes(boeboer-assem), gekookt59
158Dadelmoes,gekookt59
159Gendariamoes,gekookt60
160Kedoengdoengmoes,gekookt60
161Manggamoes,gekookt,,60
162Abrikozenmoes,gekookt,,60
163Appelmoes,gekookt,,61
164Pruimenmoes,gekookt,,61

H. Eenigegerechten in den schotel of pan.

165Appelmoes metbrood61
166Idem met brood enkrenten61
167Manggamoes metbrood62
168Bloemkool metaardappelpurée62
169Groenten m.id62
170Macaroni m.kaas63
171Tomaten m.brood63
172Uien enaardappelen63

I. Nagerechten.

173Broodpap64
174Boekweitegort m.melk64
175Gewone gort[15]64
176Griesmeelpap65
177Haverdegortpap65
178Havermout65
179Deenschebrij65
180Maïzenapap66
181Boeboer soemsoem(Holl.)66
182Rijst metkrenten66
183Rijst metkarnemelk67
184Rijstenbrij67
185Saffraanrijst67
185aPrinsesJulianarijst68
186Tapiocapap68
187Vermicellipap68
188Jan in den zakI68
189Jan in den zakII69
190Knoedels70
191Flensjes70
192Flensjes metvulsel70
193Flensjestaart70
194Pannekoeken71
195Poffertjes71

K. Puddingen,taarten en verdere gebakken.

1. Warme puddingen.

196Aardappelpudding72
197Amandelpudding73
198Broodpudding74
199Laz Olas[16]74
200Macaronipudding75
201Rijstpudding75
202Sagopudding76
203Vruchtensappudding76
204Zwampudding77

2. Koude puddingen.

205Abrikozenpudding77
206Agar-agar78
207Amandelpudding78
208Ananaspudding79
209Blanc-manger80
210Chocoladepudding80
211Citroenpudding80
212Citroenrijstpudding81
213Griesmeelpudding81
214Maïzenapudding82
215Riz à laCondé82
216Rödgröd83
217Sucrebrûlé83

3. Taarten en gebak.

218Aardappeltaartjes83
219Aardappelkoekjes84
220Aardappelcroquetten (Parijsche)84
221Amandeltaart85
222Anijskoek (seedcake)85
223Beignets86
224Beschuittaart[17]86
225Biscuitsd’anis (anijsbeschuitjes)86
226Brillantinetaartjes87
227Broeder87
228Klapperkoekjes88
229Klappermacronen(polo’s)88
230Klappertaart88
231Omeletsoufflé89
232Moscovischgebak90
233Roomtaart90
234Soezen91
235Theebanket91
236Tulband92
237Wafelen93
237aWentelteefjes93
238Zandtaart94
239Zandtaartjes94

II. Indischevegetarische keuken.

(Alles met versche specerijen, kruiden, enz.)

L. De rijsttafelmet bijgerechten.       95

240Rijst(nasi)96
241Nasigoerie98
242Nasigorèng98
243Nasi koening[18]99
244Nasi tim99
245Ketan(kleefrijst)99
246Gablok100
247Lemper100

M. Sajoers.

248Sajoerassem100
249Sajoer bajem (ofsajoer menie)101
250Sajoerbòbòr101
251Sajoer bajemdjagoeng101
252Sajoerboontjes102
253Sajoerblindjoe102
254Sajoerkèllor102
255Sajoerklèntang103
256Sajoer kloewak(brongkòs)103
257Sajoerlemeng103
258Sajoerloddèh104
259Piendangtelor104
260Toemis vangroenten105
261Toemis vanandijvie enz.105
262Toemispollong106
263Toemisboontjes106
264Toemis katjangkapri106

N. Enkelekerriesoorten.

265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19
Comments (0)
Free online library ideabooks.net